Slogan Tài chính & Đời sống
Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc tại Sóc Trăng
23/03/2021 13:20
Ngày 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về quy chế dân chủ ở cơ sở.
Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc tại Sóc Trăng
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo cáo với Đoàn công tác, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết: Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, sinh hoạt lệ các đoàn thể, tổ chức họp dân; lồng ghép việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình công tác của cấp ủy. Trong việc triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng đã chú trọng công tác chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhờ việc triển khai Kết luận số 120-KL/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được bảo đảm, phát huy. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; khắc phục hiện tượng quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng rõ nét, cụ thể. Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã tổ chức 11 đợt giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với 3 loại hình tại 96 cơ quan đơn vị, địa phương. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 581 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia 1.803 cuộc giám sát khác; tham gia góp ý 1.914 văn bản, tổ chức 140 cuộc phản biện xã hội…

Việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở nhiều nơi đã kịp thời chỉ đạo, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở các loại hình; chú trọng huy động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện quy chế dân chủ đã tác động tích cực đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm chuyển biến về phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương thức điều hành và lề lối làm việc của chính quyền các cấp theo hướng sát dân và tôn trọng dân; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Phước Lộ, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng và Công ty Chế biến thực phẩm Sao Ta (TP. Sóc Trăng). Việc kiểm tra, giám sát cho thấy, các đơn vị đều đã thực hiện nghiêm Kết luận 120 của Bộ Chính trị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với Thành ủy Sóc Trăng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, phát huy tối đa trí tuệ tập thể; trên cơ sở đề xuất của cá nhân, tập thể thảo luận bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số, nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch và bố trí sắp xếp cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức 35 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 10 phường; tiếp nhận, trả lời những vấn đề mà nhân dân đặc biệt quan tâm, được người dân đồng tình.

Còn tại Công ty chế biến Thực phẩm Sao Ta, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp cũng như sự chăm lo đời sống công nhân lao động được thực hiện tốt. Đặc biệt, lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có hướng giải quyết, bước đầu thực hiện tốt quy định, quy chế văn hóa doanh nghiệp, là động lực cho sự phát triển của công ty. Nhờ đó trong năm 2020, công ty đã giải quyết ổn định việc làm cho trên 4.000 công nhân lao động và xuất khẩu đạt kim ngạch trên 192 triệu USD…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về những việc làm tốt, những mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả cần nhân rộng cũng như những vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất để kịp thời tháo gỡ…

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, thông tin thêm: Trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Sóc Trăng làm rất bài bản, đi vào thực chất. Có thể khẳng định, hiện nay, tại Sóc Trăng không còn tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người. Việc xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực hưởng ứng nhờ có sự công khai, minh bạch, lấy ý kiến của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn có nơi, có lúc việc thực hiện quy chế dân chủ còn mang tính hình thức; qua kiểm tra, giám sát đã được phát hiện và chấn chỉnh ngay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương Tỉnh ủy, các cấp ngành tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt Kết luận 120 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức trách nhiệm với pháp luật của cán bộ, đảng viên cũng như người dân. Chỉ số hài lòng của người dân ở Sóc Trăng được xếp đứng thứ 10 cả nước.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, thực hiện tốt dân chủ sẽ tạo động lực để người dân tham gia đóng góp cho xã hội trong cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, nhưng dân thụ hưởng những gì, cần phải làm rõ. Các tổ chức đoàn thể, mặt trận, công đoàn… cần làm tốt việc tổ chức thực hiện, giám sát, đại diện, bảo vệ cho người dân, người lao động…

Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần làm chủ của người dân; cán bộ, đảng viên cần tránh quan liêu, hình thức, phải am hiểu địa bàn, hiểu người dân muốn gì, cần gì. Việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện dân chủ phải đi đôi với kỷ cương cần được thực hiện nghiêm. Vai trò người đứng đầu là rất quan trọng; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nêu gương. Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dân chủ, lợi dụng dân chủ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; xúc phạm đến tổ chức cá nhân gây bất ổn chính trị, an ninh, xã hội…

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu người dân; đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

* Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã dự Lễ giao, nhận quân tại thành phố Sóc Trăng. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân Khu 9; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tại Lễ giao, nhận quân, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã trao hoa, tặng quà và dặn dò các tân binh phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó.

TTXVN
Tăng cường lực lượng quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19
Chiều 16.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa
Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ 2 hơn 1,6 triệu liều từ COVAX
Tối 16.5, Bộ Y tế cho biết hôm nay (16.5), Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ Cơ chế COVAX với 1.682.400 liều.

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân*
Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.


Bầu cử sớm ở huyện biên giới Nam Giang, Quảng Nam diễn ra đúng tiến độ
Bầu cử diễn ra theo đúng tiến độ, bầu cử nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin xem nhiều nhất
Hà Nội: Khẩn cấp khắc phục sự cố nứt đê Hữu Hồng
Chiều 14.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra sự cố nứt đê Hữu Hồng, đoạn K46+160, thuộc địa bàn xã Liên Hà (huyện Đan Phượng).

Mong những giải pháp đưa Trường Sa phát triển vượt bậc
Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển vượt bậc.

Thủ tướng khen huyện Đông Anh, TP. Hà Nội có thành tích phòng, chống COVID-19
Ngày 16/5/2021, tại Quyết định số 714/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin đã đăng
Sáng 24/3: Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Sáng 23/3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo về chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Nước, Chính phủ để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo
Theo các đại biểu Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Nước, Chính phủ đã để lại nhiều dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và sự ổn định xã hội của đất nước.

Mỹ khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với ông Kurt Campbell - Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Thủ tướng: Công tác thi đua khen thưởng đã tạo khí thế tốt cho toàn xã hội
Chiều 22.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Chuẩn bị kỹ chính sách, nguồn lực cho mục tiêu lớn
Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ để thực hiện các mục tiêu lớn cho giai đoạn tới.

Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao
Ngày 22/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí
Đoàn thanh niên phải có cách làm mới, thu hút mọi tầng lớp thanh niên thông qua các hình thức phù hợp. Nếu phong trào chỉ có hình thức thì chúng ta đánh mất sự tín nhiệm và sự ủng hộ của thanh niên, điều đó không có lợi cho đất nước, cho nhân dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cho đến thời điểm này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Thông qua Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử ĐBQH ở Trung ương
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận và thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Chắp cánh cho những tài năng trẻ bay cao, bay xa
Tối 21/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Năm 2023 sẽ hoàn thành cao tốc Bắc-Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỉ đồng. Thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm, hoàn thành năm 2023.

Sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào ngày càng phát triển
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng tiếp Tổng Lãnh sự 3 nước và các tập đoàn đa quốc gia
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thu hút đầu tư.

Mọi vấn đề còn "trăn trở" đối với các ứng viên ĐBQH phải được làm rõ
Sau Hội nghị Hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chuyển những nội dung còn băn khoăn đến các cơ quan có thẩm quyền để được trả lời. Yêu cầu đặt ra là từ nay tới khi tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tất cả các vấn đề còn "trăn trở" đối với các ứng cử viên đều phải được làm rõ.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là những chuyên gia thật giỏi
Các đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là nòng cốt trong công tác xây dựng pháp luật cũng như việc giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong các ủy ban của Quốc hội phải có những chuyên gia thật giỏi làm nòng cốt, chính những chuyên gia đó là những người chuyên trách, chuyên nghiệp về những lĩnh vực mà họ được đảm nhiệm.

Thủ tướng dự khánh thành công trình đón làn sóng đầu tư tại Long An
Sáng 21/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, được kỳ vọng là một điểm sáng trong thu hút đầu tư tại tỉnh Long An, đóng góp hiệu quả vào phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1161 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 1.084 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Tính cả số người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người.

Biểu tượng của mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào
Nằm trên Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Viêng Chăn, công trình nhà Quốc hội mới của Lào là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, là công trình có ý nghĩa chính trị - đối ngoại, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên về công tác bầu cử và chống dịch
Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ khi điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đức hội đàm trực tuyến
Chiều 19/3, theo đề xuất của phía Đức, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Niels Annen để trao đổi về quan hệ song phương và những vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cụm cảng Cái Mép-Thị Vải
Trong các cảng thuộc cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, Gemalink là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, đồng thời là 1 trong số 19 cảng lớn của thế giới có thể đón được các siêu tàu hiện nay.

Tự ứng cử vào Quốc hội và HĐND: Dân ủng hộ những đại biểu bản lĩnh, trí tuệ, tài năng
Cánh cửa luôn rộng mở cho người tự ứng cử. Quan trọng là người ứng cử đủ có tự tin, quyết tâm để trở thành người đại biểu của nhân dân hay không?

Việt Nam đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ
Việt Nam có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Cộng đồng Pháp ngữ cũng như đề cao vai trò của Pháp ngữ tại Liên Hợp Quốc.

TPHCM: Thống nhất làm tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ 10 tỉ USD
UBND TPHCM thống nhất thay đổi hướng tuyến dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ theo đề xuất mới đây của Viện khoa học và công nghệ Phương Nam.

Chiến thắng của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào
Ngày 19/3, tại tỉnh Quảng Trị - mảnh đất thiêng liêng trong các cuộc trường chinh giữ nước và mở nước - đã diễn ra Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9-Nam Lào 1971: Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long
Ngày 19/3, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long.

Quản lý, bảo trì các tuyến đường BOT trong thời gian dừng thu phí
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp tạm thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ để quản lý, bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Tiến độ sửa chữa đường băng tại 2 sân bay lớn nhất nước ra sao?
Từ năm 2021, Dự án nâng cấp đường băng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất bước sang giai đoạn 2, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản sử dụng được cả hai đường cất hạ cánh; sân bay Nội Bài vẫn tiếp tục sửa chữa một đường băng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khai thác bay sẽ giảm hơn năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang
Ngày 19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang; Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Hà Tiên.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn