Slogan Tài chính & Đời sống
Tiếp theo và hết: Giữ vững niềm tin để đóng góp thành công cho ngày hội lớn
13/05/2021 09:30
Mỗi cán bộ  Đảng viên, người dân trong và ngoài nước đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cần tỉnh táo tiếp nhận những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin và hành động đúng đắn, đóng góp vào thành công cho ngày hội lớn của đất nước.
Tiếp theo và hết: Giữ vững niềm tin để đóng góp thành công cho ngày hội lớn
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về công tác bầu cử Quốc hội XV sắp tới tại địa phương.

Công tác lập pháp mang lại dấu ấn mạnh mẽ

Là một Luật sư – một người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, ông thấy Quốc hội khóa XIV đã để lại những dấu ấn nổi bật gì trong lĩnh vực này?

Luật sư Trương Anh Tú: Cá nhân tôi thấy nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021 đã thành công với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện. Các kết quả đã được đông đảo cử tri cả nước đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đại biểu, mà nổi bật nhất là công tác lập pháp.

Trên cương vị là người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, tôi thấy rằng Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đã giải quyết được khối lượng công việc đồ sộ, đáng chú ý là 73 dự luật đã được thông qua. Có thể nói, khối lượng luật được thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội này là một con số kỷ lục.

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XIV nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Với 73 Luật và nhiều Nghị quyết được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, nhiều quyết sách là những vấn đề lớn của đất nước cũng đã được thông qua, điển hình là quyết định xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia. Những quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tính dân chủ cũng đã được vận dụng, chú trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội này, Tổ công tác lập pháp đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của nhân dân.

Công tác giám sát cũng đã được tăng cường trong nhiệm kỳ Quốc hội này, tôi thấy Quốc hội đã tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân và không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Ngoài ra, nhiều điều ước quốc tế quan trọng cũng đã được phê duyệt, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông đánh giá như thế nào về tính dân chủ, công khai, minh bạch trong bầu cử Quốc hội ở Việt Nam?

Luật sư Trương Anh Tú: Chúng ta phải phê phán và lên án đối với hành động tuyên truyền phản động, xuyên tạc sai sự thật về các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vi phạm pháp luật, phá hoại cuộc bầu cử.

Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối là rất nguy hiểm. Chúng không chỉ bôi nhọ hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế mà còn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ mưu đồ, lợi ích của chúng.

Cá nhân tôi đánh giá cao tính dân chủ trong các hoạt đồng bầu cử Quốc hội ở Việt Nam. Điều này được thể hiện qua số người tự ứng cử cao, công tác bầu cử chuẩn bị chu đáo, công khai, minh bạch. Người tham gia bầu cử được chủ động lựa chọn người đại diện, tiêu biểu, thích hợp theo mong muốn nguyện vọng của mình mà không chịu sự tác động bởi bất cứ một yếu tố nào. Đặc biệt, để bảo đảm tính dân chủ, mọi hoạt động công tác liên quan đến bầu cử đều thực hiện một cách chu đáo, cẩn thận, đúng quy trình đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, mỗi cán bộ Đảng viên, người dân đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cần tỉnh táo tiếp nhận những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin và hành động đúng đắn, tránh rơi vào luận điệu xuyên tạc, sai trái, những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của những tổ chức, cá nhân phản động, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội để đóng góp vào thành công trong ngày hội lớn của đất nước. Người dân đừng để những kẻ phản động, xấu xa lôi kéo mà từ bỏ quyền bầu cử thiêng liêng. Hãy trực tiếp đi bỏ phiếu bầu người đại diện cho mình vào ngày 23/5. Đây cũng là nghĩa vụ và là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Công tác bầu cử bảo đảm được tính công khai minh bạch, dân chủ mọi người dân đều rất háo hức chờ ngày bầu cử. Ảnh VGP
Công tác bầu cử bảo đảm được tính công khai minh bạch, dân chủ mọi người dân đều rất háo hức chờ ngày bầu cử. Ảnh VGP

Tạo niềm tin cho nhân dân trong việc chọn người tài đức

Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp và công tác bầu cử tại địa phương nơi ông cư trú?

Luật sư Trương Anh Tú: Tôi thấy công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp đang được thực hiện một cách khẩn trương theo đúng kế hoạch của Trung ương và tỉnh. Qua các thông tin ghi nhận được và thực tiễn, tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp sắp diễn ra.

Đến thời điểm hiện tại có nhiều hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp. Các địa phương trên cả nước tích cực triển khai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tôi nhận thấy sự chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận, bảo đảm tính công khai minh bạch tạo niềm tin cho người dân chúng tôi trong việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện, bảo vệ cho quyền lợi của nhân dân.

Tại địa phương nơi tôi cư trú, công tác này hiện cũng đang diễn ra hết sức khẩn chương, nhanh chóng. Các cấp chính quyền địa phương, khu phố và nhân dân đều rất tích cực và tập trung cho cuộc bầu cử lần này. Theo đó, cấp chính quyền cơ bản sắp hoàn thành các công việc cho chuẩn bị bầu cử, người dân đủ điều kiện cũng chủ động thực hiện tham gia ứng cử. Công tác phổ biến tuyên truyền về ngày hội bầu cử được đặc biệt chú trọng, diễn ra sâu rộng để người dân nắm rõ được quyền lợi của mình, nhằm bầu ra được các đại biểu đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất ở trung ương cũng như địa phương.

Về cơ bản công tác bầu cử bảo đảm được tính công khai minh bạch, dân chủ mọi người dân đều rất háo hức chờ ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp sửa diễn ra, ông có kỳ vọng như thế nào đối với các đại biểu Quốc hội khoá tới để thực hiện hoá khát vọng 2045, đưa đất nước trở nên phồn vinh, thịnh vượng, phát triển?

Luật sư Trương Anh Tú: Ngoài những phẩm chất đạo đức được quy định trong pháp luật, theo tôi phẩm chất mà đại biểu Quốc hội cần có là hiểu được lòng dân, biết chia sẻ với nhân dân, có niềm tin yêu đối với nhân dân. Đây cũng là kỳ vọng của tôi đối với các đại biểu Quốc hội khoá tới. Bởi theo tôi, “hiểu”, “chia sẻ” và “tin yêu” sẽ giúp cho các đại biểu gần dân hơn, bám sát được mong muốn, nguyện vọng, tâm tư của nhân dân, từ đó nói lên tiếng nói của dân, hoạch định các chính sách phục vụ quyền lợi nhân dân, phát triển đất nước.

Từ cổ chí kim, trong hoạt động xây dựng phát triển đất nước đều lấy “dân” làm gốc. Sự giàu có, hạnh phúc của nhân dân mang theo sự phồn thịnh của đất nước. Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà quần chúng nhân dân trong cả nước luôn mong muốn các đại biểu phải là những người biết lắng nghe, tiếp thu, sâu sát hơn với nhân dân bằng tấm lòng dành cho dân, bằng những hành động cụ thể thực tế, chứ không phải qua các cuộc tiếp xúc cử tri nặng tính hình thức mà không đem lại lợi ích cho nhân dân.

Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta có thể thấy thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện... Tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi tin tưởng các đại biểu của Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục góp phần phát triển đất nước, thực hiện hoá khát vọng 2045, đưa đất nước trở nên phồn vinh và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thùy Chi (Thực hiện)
Tìm nguồn lực mới phát triển vùng đất 'chín rồng'
Ngày 1/6, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2001-2010.

Đồng ý chủ trương thuê tư vấn thẩm tra dự án đường sắt đô thị số 5 Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thuê tư vấn thẩm tra để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5: Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Dừng bay, giảm tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất vì COVID-19
Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng, giảm tần suất các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất do dịch COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo "gỡ khó" cho Gò Vấp thực hiện giãn cách
Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM quan tâm, hỗ trợ cho quận Gò Vấp trong thực hiện chủ trương giãn cách xã hội.


Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định nhân sự mới
Sáng 1/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin xem nhiều nhất
Tin đã đăng
Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Đắk Nông
Chiều 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử một số địa điểm tại TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha
Chiều ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Phó Chủ tịch nước giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đắk Nông
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn giám sát đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri, điểm bỏ phiếu chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thành phố Gia Nghĩa,


7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội bị tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 5 đơn đủ điều kiện xử lý.

Việt Nam ủng hộ bầu cử tự do, công bằng ở Iraq
Việt Nam mong muốn các cuộc bầu cử được tổ chức một cách tự do, công bằng, với sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần xã hội, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và công tác tổ chức phải do Iraq chủ trì.

Sẽ đề xuất "quốc lộ, cao tốc của tỉnh nào nên để tỉnh đó đầu tư"
Hôm nay, 12.5, Đoàn công tác Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) do ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về kinh nghiệm tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, BOT trên địa bàn tỉnh.

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương
Đây là yêu cầu trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng.

Chủ tịch nước tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
Sáng 12.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch.


Chủ tịch Quốc hội: Phát huy vai trò nòng cốt lực lượng vũ trang trong bảo vệ Ngày bầu cử
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, Bộ Công an cần tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”

Tổ chức thành công cuộc bầu cử, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia - Đại tướng Tô Lâm vừa có bài viết yêu cầu lực lượng Công an nhân dân bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội sẽ có chương trình giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại biểu
Trong 2 ngày 10-11.5, tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3, TP.Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, quận Dương Kinh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ ra 6 nguy cơ bùng dịch tại TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ ra 6 nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại TPHCM và đề nghị các đơn vị liên quan cần hết sức cảnh giác, không được lơ là.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Pháp
Chiều 11.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tỉnh ủy Kiên Giang chấn chỉnh nạn né tránh báo chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh vừa ký ban hành công văn số 144- CV/TU chấn chỉnh nạn né tránh báo chí.

Quân đội kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng lan rộng, diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, toàn quân đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu 8 chương trình hành động trước cử tri
Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cam kết thực hiện 8 chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV; tiếp tục đi sâu, đi sát cơ sở, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân; nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động Quốc hội.

36 cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo đầu tư công trung hạn
Đã qua ngày gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTC của 16/52 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương.

‘Chiến lược chống dịch là xuyên suốt, không thay đổi’
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) khẳng định: Những vấn đề lớn trong chiến lược chống dịch là xuyên suốt, không thay đổi. Tùy từng giai đoạn, thời điểm chúng ta phải có điều chỉnh, tập trung vào những khâu nào, việc gì, phù hợp với tình hình, năng lực thực tế.

Đảng Cộng sản Đức ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam
Đảng Cộng sản Đức tuyên bố tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân da cam Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

LLVT Quân khu 5 chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử
Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa bàn đóng quân làm tốt mọi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần để ngày hội lớn của đất nước thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử
Chiều nay, 10/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký quyết định thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu của cả nước
Trong 2 ngày 9-10/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội để vận động bầu cử.

Chỉ có 3 nhà thầu tham dự gói thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu
Theo đại diện Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải), chỉ có có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại gói thầu đầu tiên của dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo tại huyện Hóc Môn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các tôn giáo thực hiện tốt đời, đẹp đạo, góp phần quan trọng xây dựng Hóc Môn ngày càng phát triển.

Sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất không đảm bảo an toàn
Sáng 10.5, Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp về phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp trực tuyến đã nhấn mạnh sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, chế xuất nếu không đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử
Dự kiến từ ngày 16 đến 23.5, Hà Nội có 15 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.

Thủ tướng thị sát biên giới Tây Nam, đốc thúc chống dịch, động viên lực lượng tuyến đầu
Chiều 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 9, động viên lực lượng trên tuyến đầu chống dịch khu vực biên giới của tỉnh An Giang; bộ đội biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại TPHCM
Trong chương trình chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin xem nhiều nhất
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn