Slogan Tài chính & Đời sống
Để những ‘hiệp sĩ’ tố cáo tham nhũng không còn đơn độc
27/03/2021 09:20
Còn nhiều trường hợp người tố cáo tham nhũng chưa được bảo vệ thích đáng, bị trả thù, trù dập. Nạn nhân có thể là người dân, có thể là công chức, viên chức nhà nước - những người dám nói lên sự thật.
Để những ‘hiệp sĩ’ tố cáo tham nhũng không còn đơn độc
Ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Ảnh: VGP/ Phương Liên

Tố cáo tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã dành cho Báo Điện tử Chính phủ cuộc trò chuyện cởi mở về vấn đề "nóng" này.

Ông Dương cho hay, đối tượng tham nhũng, tiêu cực muốn tồn tại được thì việc làm đầu tiên, sống còn của họ là phải che giấu thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Khi bị phát hiện và bị tố cáo thì thủ đoạn của họ thường là mua chuộc, hối lộ, đe dọa trả thù, thực hiện hành vi trả thù đối với những người phát hiện và tố cáo mình.

Hành vi này thường cũng rất tinh vi, thâm độc, bất chấp thủ đoạn. Thực tế cho thấy, trong những vụ việc khác nhau, nạn nhân có thể là người dân, có thể là công chức, viên chức nhà nước - những người dám nói lên sự thật.

Cơ sở pháp luật bảo vệ người tố cáo

Ông Hoàng Thái Dương khẳng định, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động tố cáo tham nhũng, tiêu cực được ban hành thời gian qua ngày càng cụ thể, hoàn thiện hơn, là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt hơn việc bảo vệ người tố cáo.

Thời gian qua, hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng hoàn thiện; việc tổ chức thực hiện bảo vệ người tố cáo được các cơ quan chức năng chú trọng hơn. Công tác đấu tranh với các biểu hiện bao che cho tham nhũng, hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật đã góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, giữ vững kỷ cương, pháp luật, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/2/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trên cơ sở đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã chỉ đạo chính quyền cùng cấp tập trung rà soát để kiến nghị cơ quan chức năng ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế, cụ thể hóa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018 (sửa đổi), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi), qua đó đã quy định cụ thể và khắc phục được nhiều bất cập trong các quy định về tố cáo tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ người tố cáo. Cụ thể hóa Luật Tố cáo năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Nội dung Nghị định đã xác định rõ hơn trách nhiệm của người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của người giải quyết tố cáo, thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong việc bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo.

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. Thanh tra Chính phủ đang tập trung xây dựng thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục bảo vệ bí mật thông tin và một số nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo.

Chưa có biện pháp bảo vệ đặc biệt

Tuy nhiên, vừa qua, còn có trường hợp người tố cáo chưa được bảo vệ thích đáng, bị trả thù, trù dập, các hành vi trả thù chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng chưa được quan tâm thỏa đáng khiến cán bộ, đảng viên và người dân chưa yên tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng thẳng thắn chỉ ra một số “điểm nghẽn” về pháp luật như: Việc bảo vệ người tố cáo được quy định tại nhiều văn bản (Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự…) nhưng còn thiếu đồng bộ.

Điều 48 của Luật Tố cáo năm 2018 quy định “Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ”. Tuy nhiên, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan khác chưa quy định cụ thể về vấn đề này nên gây khó khăn, lúng túng cho việc áp dụng để thực hiện bồi thường.

Ông Dương cho hay, một số quy định còn thiếu cụ thể, chậm được hướng dẫn chi tiết. Quy định về nhiệm vụ bảo vệ giữa các cơ quan chức năng chưa rõ ràng, cụ thể cho nên khi triển khai thực hiện gặp khó khăn.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chưa sát với tình hình thực tiễn, nhất là ở cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong bảo vệ người tố cáo còn thiếu kịp thời, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, ông Dương thông tin: Nhiều nơi mới chú trọng áp dụng các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo, chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Vẫn còn trình trạng để lộ lọt thông tin người tố cáo.

Trên thực tế, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và bảo vệ người tố cáo ở nhiều nơi chưa tốt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung này còn ít, chủ yếu lồng ghép với các nội dung khác; hình thức kiểm tra, giám sát chủ yếu là thẩm tra báo cáo của các cơ quan được kiểm tra, giám sát, cho nên hiệu quả thấp.

Không để xảy ra trường hợp trả thù, trù dập

Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đưa ra 5 nhóm giải pháp để bảo vệ an toàn cho người tố cáo, nhằm khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng đạt hiệu quả tốt.

Theo ông Hoàng Thái Dương, việc cần làm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trong bảo vệ người tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, nhất là pháp luật về tố cáo và Chỉ thị số 27/CT-TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, cũng như người có trách nhiệm, nhất là người đứng đầu để xảy ra tình trạng người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhất là thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tố cáo để kịp thời uốn nắn, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Một việc rất quan trọng, theo ông Hoàng Thái Dương, là cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Có sự động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ người tố cáo.

Cuối cùng, cần liên tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Phải có hình thức ủng hộ, bảo vệ người tố cáo đúng, phê phán hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

Một khi người tố giác tham nhũng, tiêu cực không còn “đơn độc”, cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có nhiều cơ hội đẩy mạnh hơn nữa, ông Hoàng Thái Dương khẳng định.

Nhật Nam
35 bức tranh sơn dầu được trao tặng cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương
Sáng 15/4, Quỹ tranh “Butta sweet life” thuộc mạng xã hội Phật giáo Butta đã trao 35 bức tranh sơn dầu cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương với mong muốn giảm bớt áp lực của bệnh nhân và các nhân viên y tế và góp phần cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện Việt Nam.

Cảnh báo rủi ro làm "con nuôi" trong mối quan hệ Sugar baby – daddy
Sugar baby – Sugar daddy, mối quan hệ nghe có vẻ ngọt ngào nhưng đã khiến không ít nữ sinh viên mười tám đôi mươi bị "trượt dài", hay phải ngậm "trái đắng".

Vướng mắc tại hệ thống thu phí tự động không dừng
Theo Vụ Đối tác công tư (Vụ PPP-Bộ Giao thông Vận tải), hiện công tác vận hành hệ thống thu phí đường bộ điện tử (ETC) đã phát hiện một số vướng mắc bắt nguồn từ công tác quản lý, vận hành không được thực hiện đúng quy trình.

Buýt nhanh BRT Đà Nẵng dừng: Lối nào cho BRT Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh?
UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định dừng triển khai thực hiện tuyến buýt BRT để tập trung đầu tư hệ thống xe buýt chất lượng cao. Sự kiện này đặt dấu hỏi cho tuyến BRT Hà Nội và lời cảnh báo cho tuyến BRT TP Hồ Chí Minh chuẩn bị thi công.


Chồng bị trầm cảm đánh vợ tử vong rồi tự vẫn
Khi người chồng phát bệnh đã đánh vợ tử vong, sau đó tự vẫn, thi thể chồng được phát hiện dưới giếng.

Tin xem nhiều nhất
Áo trăm triệu của Jennie bị chê 'như hàng chợ' vẫn gây sốt rần rần
Đây không phải lần đầu tiên nữ idol tạo trend khắp mạng xã hội dù trước đó, trang phục của cô nhận không ít lời chê.

Các nàng hậu đọ bikini đầu hè: Người da nâu sexy, người trắng nuột nà
Mới chớm hè, các 'bông hậu' đã đua nhau ra biển khoe body nóng bỏng cùng đồ tắm.

Khách sạn Đồng Khánh bốc cháy trong mưa
Chiều nay (12/4), khách sạn Đồng Khánh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa lúc trời đang mưa to.

Tin đã đăng
Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại kho xăng lớn nhất thành phố Nha Trang
Việc triển khai diễn tập các phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh được Khánh Hòa triển khai hàng năm nhằm mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ trên địa bàn.

Hai cô gái mang COVID-19 nhập cảnh trái phép: Phải khởi tố ngay!
Hải Dương vừa đau xót tính ra cứ mỗi ngày chậm kiểm soát dịch COVID-19 là tỉnh mất đứt 1.000 tỉ đồng. Con số rất lớn, rất đau xót. Ấy thế mà vẫn có những “cô gái” nhập cảnh bất hợp pháp mang COVID-19 quay lại quê cha đất tổ.

Running Man Việt Nam mùa 2 trở lại, với nhiều nét mới hứa hẹn
Đài SBS Hàn Quốc đã công bố chương trình "Running Man Việt Nam" mùa 2 sẽ chính thức quay trở lại, hứa hẹn khuấy động mùa hè 2021.

Bị mất chứng minh nhân dân, phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp
Công ty Luật trả lời bạn đọc liên quan đến quy định làm thẻ căn cước công dân gắn chíp khi làm mất thẻ chứng minh nhân dân.


TPHCM phong tỏa 2 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép
Đến sáng 26/3, TPHCM đã phong tỏa tạm thời 2 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép, đó là khách sạn Quốc Thái (số 90 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và hẻm 102 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp.

Qui định về thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất
Luật cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1.7.2021) quy định, khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Phong tỏa khách sạn ở TP HCM liên quan đến nữ bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh trái phép
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, TP HCM đã phong tỏa một khách sạn ở quận Bình Chánh và kiểm soát một khu vực ở quận Gò Vấp do liên quan đến nữ bệnh nhân nhập cảnh trái phép mắc Covid-19. Ca bệnh này vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay (26/3).

Đã tìm ra nguyên nhân khiến cua chết hàng loạt tại Cà Mau
Trong bùn có một loại vi khuẩn là tác nhân gây nên cua chết hàng loạt tại tỉnh Cà Mau tròng thời gian qua.

Những cách để ngừng việc phức tạp hóa cuộc sống
Tất cả chúng ta đều đã ở đó — những thời điểm mà cuộc sống dường như vô cùng phức tạp đến nỗi chúng ta không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đây là những thời điểm mà bạn cần sống chậm lại một chút, hít thở và thư giãn.


Những điều có thể bạn chưa biết về đường hóa học
Đường hóa học được phát triển nhằm giúp giảm béo phì và tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà khoa học nghi ngờ đường hóa học liên quan đến vấn đề kháng kháng sinh.

Đa số cử tri ủng hộ thành lập thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
Đề án thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Thủy Tiên bức xúc vì bị vu khống lấy tiền từ thiện mua biệt thự
Nữ ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng trước câu chuyện thêu dệt của một số người trên mạng xã hội cho rằng cô lấy tiền từ thiện miền Trung để mua nhà biệt thự rộng 1000m2.

Ngọc Trinh lại phát ngôn: Vẫn chưa đủ 'đô'?
Nhiều người cho rằng, phát ngôn lần này của Ngọc Trinh vẫn khá... nhẹ.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong một gia đình tử vong
Trưa 25/3, Công an Quận 8 đang phối hợp Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Bộ Quốc phòng hưởng ứng chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'
Chiều 24/3 tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ.

Lisa mặc toàn đồ đắt vẫn bị chê nhạt ở 'Thanh xuân có bạn'
Diện loạt đồ nghìn USD nhưng style của Lisa khi làm HLV có phần an toàn, nhạt nhòa và thiếu cá tính hẳn so với hình ảnh thường lệ.

Người dân vùng sạt lở tại Quảng Bình bao giờ được tái định cư?
Những trận mưa lũ lịch sử đã đi qua gần nửa năm nhưng nhiều hộ dân vùng sạt lở tại tỉnh Quảng Bình vẫn phải sống trong những ngôi nhà bạt tạm bợ, ẩm thấp, nóng nực. Bà con mỏi mòn chờ đợi được tái định cư. Nơi ở tạm thiếu thốn, bất tiện khiến nhiều đánh liều trở về nhà cũ của mình bên sườn núi tiềm ẩn nhiều thảm họa.

Giá vé 500.000 đồng, ai sẽ đi đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ?
Dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ đang nhận được sự quan tâm của người dân bởi tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỉ USD. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, giá vé dự kiến giao động từ 400.000 đồng- 500.000 đồng là chưa phù hợp.

Chui vào cống thoát nước bị ngạt thở dẫn tới tử vong
Sáng nay (24/3), lãnh đạo UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết về trường hợp tử vong rất hy hữu tại địa bàn xã. Một người chui vào ống thoát nước trong mương vườn bị ngạt thở.

Diện một kiểu váy từ năm ngoái đến năm nay, Rosé khoe đẳng cấp tăng vùn vụt
Diện cùng một kiểu đầm hoa hot hit, Rosé chứng minh đẳng cấp thời trang tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Đưa golf vào trường đại học: Bất hợp lý, không phù hợp
Học golf xong sinh viên sẽ làm gì? Liệu có tạo thêm gánh nặng cho sinh viên nghèo; cổ xúy lấy đất làm sân golf?

Phương Mỹ Chi nói về những ồn ào quá khứ: Trước giờ tôi vẫn không thay đổi!
Là khách mời trong trong một chương trình nhân văn, giúp người nghèo vượt khó, ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng đã có những phút giây trải lòng về bản thân.

Vừa dạm ngõ, nữ MC xinh đẹp phát hiện bị ung thư
MC Diễm My viết: "Sau tất cả, tôi chẳng dám xin cuộc đời không sóng gió, chỉ mong mình đủ sức để vượt qua".

Cứu 2 thuyền viên trên tàu cá bị chìm ở vùng biển tỉnh Quảng Nam
Lúc 8 giờ sáng nay (23/3), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin hỗ trợ từ tàu ĐNa 90289 đang bị chìm dần trên vùng biển tỉnh Quảng Nam.

Hoa hậu Tiểu Vy táo bạo diện corset khoe đường cong tuyệt phẩm
Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải loạt ảnh mặc corset trắng táo bạo, khoe trọn đường cong đẹp từng centimet khiến người xem “mất ngủ”.

Trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho người phụ nữ để quên trên xe khách
Ngày 23.3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đã trao trả túi xách có số tiền hơn 100 triệu đồng cho chị Mã Thị Huyền (SN 1993, thị trấn Đức An huyện Đắk Song) sau khi để quên trên xe khách .

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi nào phải đổi?
Trước việc người dân có thắc mắc, việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip có phải đổi theo quy định khi 25, 40 và 60 tuổi, luật sư Nguyễn Minh Long đã có giải đáp.

Quán bar, karaoke ở Đồng Nai được hoạt động trở lại
Từ hôm nay (22/3), tỉnh Đồng Nai cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại.

Chính thức công bố cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt năm 2021
Chiều ngày 22/3, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo chính thức công bố cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt năm 2021, do hãng truyền thông Topstar tổ chức.

Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống chúng ta
Nước là khởi nguồn của sự sống, mọi biến động về nguồn nước sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường và sự sống trên Trái Đất. Vì vậy, nước là tài nguyên quý giá, bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn