Slogan Tài chính & Đời sống
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Phát huy vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống QTDND
29/06/2020 12:15
Có thể nói sự phát triển của Ngân hàng Hợp tác là quá trình chuyển đổi và trưởng thành từng bước đáp ứng với yêu cầu phát triển của hệ thống QTDND và yêu cầu phát triển của loại hình các TCTD hợp tác.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Phát huy vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống QTDND
Phó thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú

Trải qua 25 hình thành và phát triển (1995 – 2020), tiền thân là QTDTW, QTDND khu vực và nay là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã trở thành trụ đỡ cho sự ổn định và phát triển của hệ thống QTDND trong cả nước. Sự hỗ trợ của NHHT không chỉ giúp các QTDND từng bước khẳng định được vị thế của loại hình kinh tế hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, mà hơn thế thực tế phát triển sinh động của hệ thống QTDND trong gần 30 năm qua cho thấy tính đúng đắn khi xác định mô hình gắn trách nhiệm liên kết hệ thống với NHHT. Phó thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chia sẻ cùng phóng viên Thời báo Ngân hàng.

Phó Thống đốc có thể đánh giá rõ hơn về vai trò NHHT trong sự phát triển của hệ thống QTDND?

Có thể nói sự phát triển của NHHT là quá trình chuyển đổi và trưởng thành từng bước đáp ứng với yêu cầu phát triển của hệ thống QTDND và yêu cầu phát triển của loại hình các TCTD hợp tác. Từ mô hình QTDND 3 cấp những năm đầu thành lập, đến việc chuyển đổi sang hệ thống 2 cấp năm 2000 và một lần nữa cải cách vào năm 2013 từ QTDNDTW trở thành NHHT. Cùng với đó là quá trình chuyển đổi rõ nét hơn sang mô hình HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ tín dụng, thực hiện đồng thời theo Luật Các TCTD và Luật HTX; Phát huy được vai trò chủ đạo của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của NHHT để vừa làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng; vừa làm nhiệm vụ đầu mối liên kết, bảo đảm an toàn của hệ thống QTDND.

Nhìn lại 25 năm qua, NHHT đã thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi của mình là hỗ trợ chăm sóc thành viên QTDND thông qua công tác điều hòa, cung ứng vốn cho các quỹ khi cần thiết. NHHT mạnh dạn nghiên cứu ứng dụng các dự án tài trợ quốc tế để cung ứng các sản phẩm thiết thực cho QTDND thành viên, trong đó phải kể đến việc ứng dụng, đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ core banking áp dụng cho các quỹ, đưa thêm những công cụ chuyển tiền điện tử, thanh toán nội bộ làm đa dạng hóa hoạt động, nâng cao uy tín thương hiệu cho hệ thống QTDND.

Không chỉ làm tốt vai trò điều hòa vốn, quản lý Quỹ bảo toàn, NHHT còn là đầu mối hỗ trợ kịp thời các QTDND đặc biệt khó khăn, hỗ trợ thanh khoản, cho vay đặc biệt; cử người sang tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát để xử lý các khó khăn bất ổn của các QTDND lâm vào tình trạng khó khăn đặc biệt, đảm bảo an toàn hoạt động cho từng quỹ nói riêng và hệ thống QTDND nói chung.

NHHT cũng làm tốt vai trò hỗ trợ chức năng giám sát, quản lý nhà nước của NHNN đối với hệ thống QTDND thông qua việc tham gia kiểm tra, giám sát các quỹ có vay vốn tại NHHT và thực hiện ủy quyền kiểm tra hoạt động các QTDND theo chỉ đạo của NHNN. Gần đây NHHT làm nhiệm vụ đầu mối tổ chức in ấn phát hành sổ tiết kiệm trắng cũng là những việc làm rất thiết thực, cần thiết, góp phần nâng cao an toàn cho hoạt động hệ thống QTDND.

Bên cạnh đó, NHHT vẫn phải đảm đương chức năng huy động để cho vay đối với một số đối tượng theo quy định, xây dựng cơ chế lãi suất hợp lý để vừa hỗ trợ QTDND, vừa tạo ra lợi nhuận để đảm bảo kinh phí cho hoạt động của hệ thống NHHT, đồng thời có nguồn hỗ trợ tài chính cho hoạt động Hiệp hội QTDND.

Những trợ lực từ NHHT đã giúp hệ thống QTDND phát triển với gần 1.200 QTDND, hơn 1,6 triệu thành viên (đại diện cho hơn 1,6 triệu hộ gia đình) hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố với tổng nguồn vốn hơn 120 ngàn tỷ đồng (tương đương 5,2 tỷ USD) giải quyết bài toán vốn tại chỗ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của hộ nông dân góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Hội sở chính - Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Hội sở chính - Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu phát triển của hệ thống QTDND, NHNN có định hướng gì về sự phát triển của NHHT trong tương lai để đáp ứng vai trò sứ mệnh mà Đảng, Chính phủ và NHNN giao phó là ngân hàng của các QTDND, thưa Phó Thống đốc?

Đây là vấn đề mà Chính phủ và NHNN rất quan tâm và đã vạch rõ trong định hướng chiến lược, đề án phát triển ngành Ngân hàng, đặc biệt là trong Đề án Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu quan trọng nhất được đặt ra là xây dựng các TCTD hợp tác mà trong đó sự liên kết giữa NHHT với QTDND trở thành một thể thống nhất, hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Để làm được điều này, trước hết phải tạo điều kiện cho NHHT đóng vai trò liên kết hệ thống, trụ đỡ hệ thống và vai trò đầu mối hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách quy định một cách rõ ràng. Việc xây dựng các quy chế cho vay và huy động, cung ứng sản phẩm dịch vụ vừa đảm bảo tính hợp lý, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa NHHT và các QTDND trong mối quan hệ hỗ trợ, đồng thời giúp giải quyết những khó khăn của các QTDND. Đặc biệt trong giai đoạn tới, NHHT cần được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ, nguồn tài chính, lực lượng cán bộ để cùng với NHNN thực hiện Đề án củng cố hệ thống QTDND.

Thứ hai là tập trung tạo điều kiện cho NHHT có được nguồn lực tài chính đủ mạnh, tăng thêm vốn điều lệ từ nguồn vốn góp của nhà nước; vốn hỗ trợ của Liên minh HTX. Cùng với đó là các chính sách và chiến lược thu hút các nguồn tài trợ từ các DN, các đơn vị, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước và sự đóng góp của chính QTDND tham gia với tư cách thành viên; tạo điều kiện cho NHHT có được một cơ chế lãi suất hợp lý để có thể huy động nguồn lực trong xã hội nhằm giải quyết nhu cầu hỗ trợ trong hệ thống QTDND.

Thứ ba, phải tạo điều kiện cho NHHT làm tốt hơn vai trò đầu mối quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống một cách tốt nhất. Muốn vậy, cần xây dựng cơ chế rõ ràng minh bạch để NHHT vừa đóng vai trò là đơn vị quản lý, vừa là đơn vị điều tiết nguồn vốn Quỹ bảo toàn hệ thống thông qua cơ chế nộp phí của các thành viên, sử dụng Quỹ bảo toàn đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, công bằng với sự đồng tình cao của các QTDND, phát huy vai trò tức thì giải quyết khó khăn cho các QTDND khi mất kiểm soát thanh khoản.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy. Trong đó, xem xét cân đối lại, bổ sung cho những địa bàn thiếu chi nhánh để có thể đảm đương vai trò hỗ trợ hệ thống nhanh chóng, không bị cát cứ, hạn chế do yếu tố về mặt địa lý. Đồng thời, tăng cường thêm điều kiện để NHHT tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của QTDND để NHHT phải trở thành một công cụ hỗ trợ cho chức năng quản lý của NHNN đối với hệ thống QTDND.

Bên cạnh đó, cũng hướng tới yêu cầu NHHT phải là nơi có thêm nhiều chính sách và sản phẩm để tăng khả năng chăm sóc, tạo thêm quyền lợi, gắn bó QTDND vào NHHT với tư cách là thành viên.

Xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên sâu có năng lực trình độ, đủ sức để làm tốt các nhiệm vụ vừa kinh doanh tiền tệ tín dụng vừa làm nhiệm vụ đầu mối của hệ thống QTDND cũng là nội dung cần được quan tâm.

"Kỳ vọng trong tương lai NHHT trở thành NHTW của các QTDND"

Trước thực trạng phát triển của hệ thống QTDND hiện tại và sự chuyển đổi mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng và cách mạng công nghệ 4.0, NHNN có quan điểm và định hướng như thế nào đối với sự phát triển của hệ thống QTDND trong đó có NHHT trong thời gian tới?

Hiện nay, NHNN đang tập trung củng cố, chấn chỉnh để đảm bảo hệ thống QTDND hoạt động an toàn, lành mạnh, tránh đổ vỡ, lâm vào tình trạng khó khăn như một số quỹ yếu kém vừa qua. Điều đó đòi hỏi phải rà soát lại các quy định, hành lang pháp lý vừa tạo thông thoáng, vừa phải đảm bảo những nguyên tắc, bản chất của mô hình TCTD hợp tác, đảm bảo các nguyên tắc của thành viên tham gia trong mỗi quỹ không xa rời tôn chỉ mục đích, không biến QTDND thành các tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng đơn thuần vì lợi nhuận hoặc trở thành các ngân hàng đại chúng.

Để thực hiện mục tiêu này, NHNN đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các Đề án củng cố phát triển hệ thống QTDND; ban hành nhiều văn bản quy chế, tổ chức triển khai các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN để chấn chỉnh lại hệ thống; tăng cường công tác thanh tra giám sát, phát hiện sai phạm yếu kém và xử lý những vi phạm một cách quyết liệt, tạo sự ổn định hệ thống, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người gửi tiền. Trong đó, NHHT cũng được nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của hệ thống QTDND, giúp NHNN làm tốt chức năng quản lý nhà nước. Hiện NHNN đang xây dựng các chế tài đủ mạnh để xử lý các quỹ vi phạm và từng bước đổi mới cơ chế quản lý các quỹ theo quy mô, chất lượng tài sản có để phù hợp đáp ứng yêu cầu hiện tại; tăng cường quản lý nhà nước của NHNN và chính quyền địa phương các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

NHNN cũng đang nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi, đưa bảo hiểm tiền gửi trở thành một công cụ thiết thực giúp ổn định hệ thống QTDND, đảm bảo an toàn số dư tiền gửi, niềm tin cho người gửi tiền. Trước mắt, chúng tôi đang trình Thủ tướng Chính phủ cho nâng mức bảo hiểm tiền gửi từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng.

Tiếp sau giai đoạn củng cố chấn chỉnh, NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh và hoàn thiện mô hình phù hợp với yêu cầu thực tế và tương lai trong bối cảnh các TCTD, các NHTM đều phát triển rất nhanh và toàn diện các hoạt động, trong xu thế phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ và hội nhập kinh tế. Từ đó, đưa ra một cơ chế quản lý vận hành hệ thống QTDND phù hợp với thực tế. Chắc rằng mô hình cải tiến QTDND này phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đổi mới những vấn đề đã trở nên lạc hậu của mô hình và cơ chế quản lý cách đây gần 30 năm.

Tuy nhiên, cho dù cải tiến thế nào đi nữa và theo kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn, chúng tôi vẫn đánh giá rất cao vai trò của QTDND và NHHT, khẳng định sự tồn tại tất yếu và vai trò của nó trước yêu cầu giải quyết bài toán vốn tại chỗ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ kinh tế tập thể, hộ gia đình, ngăn chặn hạn chế tín dụng đen, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, chúng tôi đặt kỳ vọng trong tương lai NHHT trở thành NHTW của các QTDND, thực sự là chỗ dựa, từ việc đảm bảo quyền lợi, cung cấp những sản phẩm hữu ích, thiết thực để thành viên là các QTDND tìm thấy lợi ích nhiều hơn, tự nguyện cao hơn trong việc thực hiện tham gia liên kết hệ thống này.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Thống đốc!

Minh Ngọc thực hiện
HDBank tiếp tục là nơi làm việc tốt nhất châu Á
Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2020 tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, 66 thương hiệu lớn đã được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Trong đó, HDBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất 03 năm vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

97% cổ phần chào bán thành công qua HNX
Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm có tới 97% cổ phần chào bán thành công qua HNX.

VIB- một ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng
Ngân hàng VIB vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Gấp rút gỡ vướng để giải ngân
Dịch Covid-19 đã khiến các kênh đầu tư khác giảm sút, làm tăng đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách. Việc giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài được xem là một trong những giải pháp giúp kích thích phát triển kinh tế.


Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đồng USD tiếp tục suy yếu
Các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay (4/7) niêm yết tỷ giá phổ biến ở quanh mức 23.080 – 23.300 VND/USD.

Tin xem nhiều nhất
LienVietPostBank tự tin trước cơ hội và thách thức mới
Năm 2019, LienVietPostBank đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập. Bước sang năm 2020, dù trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, ngân hàng vẫn đặt các mục tiêu kinh doanh tiếp tục tăng trưởng.

Ngân hàng Thế giới bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam
Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, bà Carolyn Turk sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Sabeco, ai sẽ cạnh tranh với tỷ phú Thái?
Việc chuyển giao Sabeco về SCIC phải hoàn tất trước ngày 30/8/2020, chuẩn bị kế hoạch thoái hết phần vốn Nhà nước còn lại.

Tin đã đăng
Tỷ giá ngoại tệ 29.6: USD quay đầu giảm phiên đầu tuần
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29.6: Đồng USD bắt đầu có dấu hiệu lao dốc do chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như các biện pháp kích thích của các ngân hàng trung ương lớn.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?
Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.

Ngân hàng nỗ lực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng kết 5 năm triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Tiến Dũng cho biết Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đáng kể trong 5 năm triển khai đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, mang tới sự thay đổi mạnh mẽ trong xã hội.

Sếp Vietcombank nói gì về việc chia cổ tức 8% bằng tiền hay cổ phiếu?
Cổ tức là câu chuyện nóng tại mùa Đại hội cổ đông. Đại diện lãnh đạo Vietcombank đã chia sẻ thông tin về tỉ lệ chia cổ tức năm nay, tỉ lệ bao nợ xấu của Vietcombank và các rủi ro khi cho vay dự án BT và BOT.


Vàng tiếp tục tăng giá tiến sát về ngưỡng cao nhất 7 năm qua
Giá vàng đang duy trì đà tăng tiến sát về ngưỡng cao nhất 7 năm qua 1.800 USD/oz do đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, gây lo ngại cho nền kinh tế.

Năm 'bỏ đi' của cty bà Thanh Phượng; bầu Đức vượt khó
Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng đối mặt với một năm "bỏ đi", HAGL qua giai đoạn khốn khó... là tin tức nổi bật trong tuần.

Tỷ giá ngoại tệ 28.6: USD bất động trong phiên cuối tuần
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28.6: Phiên giao dịch cuối tuần ảm đạm, USD gần như bất động. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 97,460 (không đổi).

Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tiếp nhận hơn 187 tỷ đồng
Sau 3 tháng phát động, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đã tiếp nhận tổng giá trị tiền, hàng là 187,741 tỷ đồng (tiền mặt là 165,655 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 22,086 tỷ đồng).

Vinamilk hướng tới doanh thu gần đạt 60.000 tỷ đồng trong năm 2020
Ngày 26/6, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua kế hoạch knh doanh năm 2020 cũng như các hoạt động khác.


Giá USD tăng nhẹ ở các ngân hàng thương mại
Sáng nay (27/6), các ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh tăng giá đồng USD.

Kho bạc “bắt tay” ngân hàng để tiết kiệm thời gian thu chi ngân sách
Kho bạc Nhà nước và một số ngân hàng thương mại (NHTM) đang tích cực “bắt tay” tạo thuận lợi thu ngân sách và thanh toán song phương. Các ngân hàng được chọn có tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu ngân sách nhà nước (NSNN), qua đó, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần “số hóa” nền kinh tế.

Hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Tăng trưởng tín dụng có thể sớm hồi phục
NHNN sẽ điều hành tín dụng linh hoạt, phù hợp, bám sát tình hình thực tế ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

22.253 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp gỡ khó
Ngày 26-6, Sở Công thương TPHCM cho biết, đã hỗ trợ 3.229 doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với số vốn được vay lên đến 22.253 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam
Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?
Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Có sự thay đổi nào tại ĐHCĐ ngày 30/6 của ngân hàng Eximbank?
Ngày 30/6 tới đây sẽ có 4 ngân hàng cùng tổ chức đại hội cổ đông là VIB, OCB Saigonbank và Eximbank. Trong đó Eximbank tổ chức 2 đại hội cùng ngày (buổi sáng và buổi chiều) đó là đại hội thường niên và bất thường.

LienVietPostBank chuyển sàn, tăng vốn, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 9,99%
Chiều 25-6, tại TPHCM, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động năm 2020, như chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Lướt thẻ Kienlongbank JCB nhận nhiều ưu đãi đặc biệt
Từ 25/6 đến 15/9, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế JCB triển khai chương trình khuyến mại “Lướt thẻ Kienlongbank JCB, săn deal, rước ‘táo’, trọn hứng vi vu”.

Huy động được 84.587 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua Kho bạc Nhà nước
Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.587 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Làm thẻ ngân hàng cho giới thượng lưu, cạnh tranh nhờ sự khác biệt
Với sự hội nhập và phát triển của thế giới, giới thượng lưu Việt Nam ngày này ngày càng hướng tới các giải pháp tài chính hiện đại. Dù không phải sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp đầu tiên nhưng thẻ tín dụng Vietcombank Visa Signature vẫn tạo ra sự khác biệt với nhiều sản phẩm khác. Chiếc thẻ này có nhiều điểm thú vị khiến các khách hàng mong muốn được sở hữu.

Bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương ​
Ngày 24-6, UBND quận 10 bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương tại địa chỉ số 473B đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10.

Thiếu gia 9X tham gia HĐQT, Chủ tịch Hòa Bình trải lòng khó khăn năm 2020
Năm thứ hai liên tiếp tập đoàn Xây dựng Hòa Bình không hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà cổ đông giao, đây là tâm tư lớn đối với Chủ tịch Lê Viết Hải. Ông nhưng mong cổ đông cảm thông và thấu hiểu về những khó khăn chung của ngành xây dựng trong thời gian vừa qua đồng thời phủ nhận thông tin HBC đang bị thâu tóm.

Lãi suất sẽ giữ ở mức thấp trong dài hạn
Theo các chuyên gia tài chính, việc NHNN hai lần cắt giảm các mức lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng trong tháng 3 và tháng 5 vừa qua đã có tác động định hướng đối với lãi suất thị trường...

Nghịch lý doanh nghiệp “khát” vốn, ngân hàng lại thừa tiền
Nhiều doanh nghiệp muốn được vay vốn nhưng sức khỏe tài chính lại yếu kém, do đó, các ngân hàng rất thận trọng khi cho vay vốn để tránh nợ xấu...

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?
Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.

Các ngân hàng gia tăng vay mượn tiền đồng
Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, doanh số vay mượn tiền đồng giữa các ngân hàng đạt mức tăng gần 2.800 tỉ đồng/ngày.

“Giao dịch cực nhanh – Nhận quà cực đã” cùng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
Hưởng ứng sự kiện “ Ngày không dùng tiền mặt -16-6”, để tri ân các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ Agribank E-Mobile Banking và khuyến khích các khách hàng mới đăng dịch vụ, từ ngày 22-6 đến hết ngày 23-8-2020 Agribank triển khai chương trình ....

Quốc Cường Gia Lai nợ "khủng", em gái kín tiếng của Cường đôla phải ra tay tương trợ
Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng dư nợ của Quốc Cường Gia Lai là 490 tỷ đồng. Trong danh sách vay nợ của doanh nghiệp phố núi có bà Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu
Chiều 22/6, tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Eric Sidgwic, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam quyết tâm tăng trưởng ở mức cao nhất. Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu về tài trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn