Slogan Tài chính & Đời sống
70 năm hành trình của ý chí, niềm tin và khát vọng
04/05/2021 11:00
Với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động, sáng tạo của gần 35 vạn cán bộ ngân hàng hôm nay, ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới, góp thêm những trang sử hào hùng vào dòng chảy lịch sử của Ngành, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Ngân hàng thân yêu của chúng ta.
70 năm hành trình của ý chí, niềm tin và khát vọng
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú

Ngày 6/5/1951, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Sau 70 năm xây dựng và trưởng thành với biết bao tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh vượt qua gian khó, kể cả mất mát hy sinh trong chiến tranh và sau khi hòa bình lập lại của các thế hệ cán bộ ngân hàng, ngành Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức vẻ vang và rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chia sẻ cùng Thời báo Ngân hàng về những chặng đường lịch sử này.

Ông có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển của Ngành gắn với diễn biến lịch sử phát triển của đất nước, dân tộc?

Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh, xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, thay đổi về bản chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta.

Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, các hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã góp phần rất quan trọng củng cố hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của đất nước, phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, tăng cường lực lượng kinh tế quốc doanh. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, để huy động toàn bộ sức người, sức của cho kháng chiến, thời gian này đã có những “ngân hàng không khóa” và những “kho tiền nằm trong nhân dân”. Có lẽ chỉ Việt Nam mới có được những ngân hàng và kho tiền độc đáo và rất an toàn như thế, thể hiện ý chí và tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tập trung vào việc góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Trong giai đoạn này, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vào ngày 21/01/1960; Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập vào ngày 26/04/1957 và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành lập vào ngày 01/04/1961 nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thanh toán quốc tế, tăng cường xuất nhập khẩu, tiếp nhận và thanh toán viện trợ, bảo đảm thanh toán quốc tế thông suốt phục vụ đời sống sản xuất, chiến đấu.

Năm 1968 đã có 452 cán bộ ngân hàng lên đường chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ (B68) khi tuổi đời còn rất trẻ; đã có 68 cán bộ ngân hàng sang giúp đỡ nước bạn Lào anh em (1968-1975). Các cán bộ ngân hàng kiên trung đã không quản ngại gian khổ và cả mất mát, hy sinh, vừa tham gia đánh địch trên mặt trận kinh tế, tài chính tiền tệ; vừa trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang đấu tranh, giải phóng đất nước. Thời kỳ ấy, cùng những chiến sĩ ngân hàng kể cả ngoài Bắc và trong Nam hoạt động bí mật và bằng mưu trí dũng cảm, sáng tạo đã tạo nên “Con đường tiền tệ” huyền thoại và lập nhiều chiến công, kỳ tích, tuy thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng, chi viện nguồn lực tài chính cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Ngành Ngân hàng, đặc biệt là các thế hệ đi sau luôn trân trọng biết ơn và tự hào về những gì mà các thế hệ ngân hàng đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà.

Sau khi đất nước thống nhất, trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1975-1985), NHNN Việt Nam đã thực hiện thanh lý hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam, thành lập bộ máy hoạt động thống nhất trên toàn quốc; thu hồi tiền cũ ở cả hai miền Nam - Bắc và phát hành tiền mới nhằm thống nhất tiền tệ trong cả nước. Trong giai đoạn này, hệ thống ngân hàng đã tập trung huy động vốn, cung ứng tín dụng, tiền mặt và phương tiện thanh toán để nhanh chóng khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế. Trong hoạt động tiền tệ và chu chuyển dòng vốn lúc này cũng đã cho thấy rất cần vốn cho sản xuất và lưu thông hàng hóa. Cũng trong giai đoạn này, mặc dù gặp vô vàn khó khăn, gian khổ, thiếu cán bộ ngân hàng chi viện cho các tỉnh phía Nam, nhưng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hơn 500 cán bộ ngân hàng đã lên đường sang giúp nước bạn Campuchia (1979-1989) để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh.

Bước sang thời kỳ đổi mới, thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để kinh tế đất nước từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986 của Đảng đến nay, ngành Ngân hàng đã từng bước đổi mới và hoàn thiện về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như công tác quản lý và điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Trong vòng 4 năm từ 1986-1990, NHNN đã thí điểm từng bước và tháng 3/1988, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 53-HĐBT thực hiện tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, chuyển hoạt động ngân hàng sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa và hình thành hệ thống ngân hàng 2 cấp.

Tháng 5/1990, hai pháp lệnh Ngân hàng là Pháp lệnh NHNN Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ra đời đã xác định rõ hành lang pháp lý cho hoạt động của NHNN và các loại hình ngân hàng chuyên doanh và sau này là các NHTM, TCTD. Từ đó đến nay, ngành Ngân hàng đã khởi xướng, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với yêu cầu và thực tiễn phát triển của đất nước, nhờ đó đã góp phần quan trọng đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, huy động và cung ứng chủ yếu nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển nền kinh tế; phát triển dịch vụ thanh toán, ngày càng đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, ngành Ngân hàng mở rộng hợp tác song và đa phương trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, trong chặng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng luôn đồng hành và đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước. Những thành tựu lớn lao đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. NHNN Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2006), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, năm 2011 và năm 2016) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ kháng chiến (N2683, B29 và C32) đã vinh dự được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều đơn vị trong Ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng ngàn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những thành tựu và kết quả to lớn đó sẽ tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ cán bộ ngân hàng đi sau kế thừa và phát triển.

Kể từ khi chuyển đổi thành mô hình 2 cấp, NHNN thực hiện song hành hai chức năng vừa là cơ quan của Chính phủ, vừa là NHTW của nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự khác biệt giữa NHNN Việt Nam với NHTW các nước trên thế giới. Ông có thể nói rõ hơn lý do vì sao NHNN Việt Nam có mô hình đặc thù này và hiệu quả của nó trong thời gian qua?

Kể từ khi thành lập vào năm 1951 cho đến 1988, hệ thống ngân hàng được tổ chức, vận hành theo mô hình ngân hàng một cấp là sự phù hợp cần thiết với cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp và trong điều kiện đất nước vừa giành độc lập, phải tập trung mọi nguồn lực cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và khắc phục hậu quả sau chiến tranh, kiến thiết và xây dựng đất nước.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trước đòi hỏi cần phải tháo gỡ, cởi trói những ràng buộc của cơ chế cũ, mô hình ngân hàng một cấp đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi đổi mới, phát triển kinh tế mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Vì vậy, từ năm 1988, hệ thống ngân hàng chính thức chuyển sang mô hình hoạt động hai cấp, tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và chức năng kinh doanh tiền tệ, hoạt động ngân hàng của hệ thống các ngân hàng thương mại.

Thông thường vai trò của NHTW các quốc gia trên thế giới chủ yếu là đảm bảo ổn định tiền tệ, an toàn hệ thống, kiểm soát lạm phát. Khác với NHTW các nước, NHNN Việt Nam còn là cơ quan ngang bộ, thuộc tổ chức, bộ máy của Chính phủ Việt Nam, thực hiện đồng thời cả hai chức năng điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Theo đó, ngoài nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ, NHNN Việt Nam còn có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng cơ chế chính sách, thúc đẩy khai thác các nguồn lực vốn bằng tiền trong xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình chính sách, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Đây chính là sự khác biệt riêng có của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang thực hiện với tính ưu việt lấy lợi ích của người dân làm mục đích và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Vì vậy, trong quá trình quản lý điều hành, NHNN luôn phải đảm bảo hài hòa giữa 2 chức năng là cơ quan của Chính phủ và là NHTW của nước CHXHCN Việt Nam để góp phần làm đậm thêm tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo đúng định hướng mà Đảng ta đã đề ra.

Với mô hình 2 cấp ngày càng hoàn thiện, hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới, loại hình sở hữu, tiện ích, dịch vụ ngân hàng và thực hiện tốt hơn vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó 4 NHTM Nhà nước luôn đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường tiền tệ, ngân hàng và là trụ cột hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tính đến nay dư nợ cho vay nền kinh tế của hệ thống các TCTD đạt hơn 9,2 triệu tỷ đồng (vượt rất xa so với mức 10,1 nghìn tỷ năm 1991), bằng 140% GDP, góp phần quan trọng cung ứng đủ vốn phục vụ đầu tư và cơ cấu lại nền kinh tế.

Sự lớn mạnh của hệ thống các TCTD đã được các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và tổ chức xếp hạng quốc tế đánh giá cao. Theo Brand Finance Banking 500, đến năm 2020, Việt Nam đã có 9 ngân hàng nằm trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu.

70 nam hanh trinh cua y chi niem tin va khat vong

Theo ông, đâu là yếu tố quyết định cho những thành tựu to lớn của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua?

Tôi cho rằng, để ngành Ngân hàng có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, ngoài yếu tố quan trọng là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, thì yếu tố mang tính quyết định chính là sự cống hiến hết mình và bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Từ những ngày đầu thành lập đầy gian khổ và thiếu thốn, lúc nào cũng có thể đối mặt với hiểm nguy, thậm chí là hy sinh, nhưng những người cán bộ ngân hàng thời kỳ đó bằng lòng quả cảm, niềm tin son sắt với Đảng và Bác Hồ đã làm nên những “ngân hàng không khóa” và “con đường tiền tệ huyền thoại”, có một không hai trên thế giới. Trong 2 cuộc kháng chiến đó, có hàng vạn những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng, hàng trăm cán bộ ngân hàng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên nhiều mặt trận, cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho tổ quốc.

Sau hòa bình lập lại và bước vào thời kỳ đổi mới, các thế hệ cán bộ ngân hàng đi sau tiếp tục không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với thử thách, phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và đổi mới tư duy, không ngừng nỗ lực xây dựng hệ thống ngân hàng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, tiến gần hơn đến các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình vận động và phát triển đi lên đó, cũng đã có tập thể, cá nhân mắc sai lầm, vì lợi ích cá nhân, sự cám dỗ của đồng tiền để rồi vi phạm khuyết điểm. Nhưng đó chỉ là thiểu số trong lớp lớp thế hệ cán bộ ngân hàng kiên trung, tâm huyết và có trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, với dân tộc, với Ngành và với nghề, đã và đang cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của ngành Ngân hàng thân yêu. Chúng ta mãi mãi trân trọng, biết ơn, lưu giữ và có trách nhiệm viết tiếp những trang sử vàng của các thế hệ đó suốt 70 năm qua.

Bài hát “Em đi làm tín dụng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay vẫn là hình ảnh của hàng vạn bước chân cán bộ ngân hàng vượt suối, băng đèo, cần mẫn mang nguồn vốn đến với các đối tượng chính sách ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng còn khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Cho đến ngày hôm nay, gần 35 vạn cán bộ trên khắp mọi miền đất nước vẫn tiếp tục truyền thống thành quả của các thế hệ cha anh, sẵn sàng đối mặt với rủi ro thách thức của những khó khăn phức tạp, cám dỗ trong nền kinh tế thị trường; sẵn sàng vượt qua gian khổ, thiếu thốn của những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo,... sẵn sàng, chủ động thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới... nhiều lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng rất thầm lặng nhưng rất trách nhiệm trong hoạt động tín dụng, kiểm ngân, kho quỹ, thanh toán... vẫn đang hàng ngày được những cán bộ ngân hàng thực thi với tất cả nhiệt huyết, say mê. Có thể khẳng định, tất cả các cán bộ ngân hàng hôm nay trên tất cả các lĩnh vực, từ NHTW đến NHTM, từ Trung ương đến địa phương đã và đang tiếp tục phát huy cao độ những phẩm chất tốt đẹp, ý thức đạo đức nghề nghiệp để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo bước phát triển đột phá, cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo ông, NHNN cần phải làm gì để tiếp tục trở thành động lực cho đất nước trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở trong và ngoài nước?

Những thành tựu đạt được sau 35 đổi mới và chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới là động lực và cơ hội cho sự phát triển đi lên của đất nước, trong đó có ngành Ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi và diễn biến nhanh chóng, phức tạp với thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, trong khi yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước ngày càng cao, phức tạp và đi vào chiều sâu. Đối với ngành Ngân hàng, khó khăn, thách thức càng lớn hơn khi phải thích ứng với xu thế phát triển nhanh và mạnh trên nền tảng công nghệ hiện đại từ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn phát triển mới, ngành Ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế cần phải khơi dậy khát vọng, ý chí phấn đấu và phát huy sức mạnh thời đại để tạo ra các bước phát triển đột phá mới. Trong đó cần chú trọng một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra, trong đó cần xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2045 cho cả NHNN và hệ thống các TCTD.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế và tổ chức, bộ máy phù hợp với xu hướng phát triển mới của thế giới và điều kiện Việt Nam để đảm bảo có hành lang pháp lý đồng bộ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động cho các TCTD.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cán bộ ngân hàng hôm nay có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Ngành, của đất nước, đặc biệt là nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại.

 Thứ tư, đặc biệt quan tâm đến công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD, phát triển ngân hàng số và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động ngân hàng, phấn đấu ngày càng có nhiều TCTD có quy mô và hiệu quả hoạt động ngang tầm với khu vực và vươn lên ngang tầm Châu Á.

Thứ năm, đẩy mạnh triển khai Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng sinh kế cho người dân và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động, sáng tạo của gần 35 vạn cán bộ ngân hàng hôm nay, ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới, góp thêm những trang sử hào hùng vào dòng chảy lịch sử của Ngành, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Ngân hàng thân yêu của chúng ta.

Trân trọng cảm ơn Phó Thống đốc Thường trực!

Minh Ngọc thực hiện
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế
Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ
Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra
Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.


Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.

Tin xem nhiều nhất
Vừa lọt rổ VN Diamond, MSB lại tiếp tục được Moody’s nâng hạng tín nhiệm
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody’s vừa công bố nâng xếp hạng tín nhiệm và đánh giá triển vọng ổn định cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) trong đợt đánh giá cuối tháng 4/2021.

Kienlongbank thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng trong năm 2021
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 mới đây của Ngân hàng Thương mại CP Kiên Long (Kienlongbank) đã thống nhất thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng.

Xử lý các công ty chứng khoán 'biến tướng' huy động vốn
Với việc các công ty chứng khoán huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước, dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi, Bộ Tài chính đang yêu cầu các đơn vị này giải trình và xử lý theo quy định.

Tin đã đăng
Hành trình tiếp quản ngân hàng sau giải phóng
Chỉ một tuần sau ngày giải phóng miền Nam, hệ thống gần 400 chi nhánh ngân hàng nằm ở khắp các tỉnh miền Nam đã được chính quyền Cách mạng tiếp quản thành công. Nhưng để có được thành quả đó, ít người biết rằng đội ngũ cán bộ - chiến sĩ ngân hàng đã phải mất gần 5 năm trước đó lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người đến quy trình tiếp quản.

Chứng khoán: Thị trường sẽ tăng điểm hay giảm điểm trong tháng 5?
Ít có tháng nào thị trường chứng khoán được đặt câu hỏi nhiều như tháng 5 là tăng hay giảm điểm. Bởi lẽ câu “sell in May, go away” có lẽ vẫn còn ám ảnh nhà đầu tư mỗi khi tháng 5 đến hẹn lại lên.

Mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm ngân hàng có lợi hơn?
Theo Business Insider, lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm ngân hàng phụ thuộc vào mục đích của mỗi người: Muốn phòng ngừa rủi ro hay hưởng mức lãi suất ổn định.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì mức giảm
Với dịp nghỉ lễ dài 4 ngày, tuần giao dịch mới của thị trường chứng khoán đầu tháng 5 cũng sẽ chỉ còn có 4 phiên từ ngày 4-7.5. Thị trường sau lễ được cho rằng có thể bị ảnh hưởng bởi các thông tin dịch bệnh COVID-19.


Tỉ giá ngoại tệ 3.5: Áp lực không ngừng, giá USD vụt tăng
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (3.5): Giá USD tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp. Giá vàng hôm nay ở mức 55,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3.5: Bất ngờ đảo chiều tăng giá, nên mua hay bán ra?
Giá vàng hôm nay 3.5, đảo chiều tăng nhẹ ở cả 2 thị trường. Chuyên gia thế giới nhận định, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để mua vàng. Mặc dù nhận thấy tiềm năng dài hạn đối với vàng, nhưng kim loại quý này sẽ gặp khó khăn vì phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các loại tài sản khác.

Chứng khoán: Nỗi lo thị trường sau lễ “sell in May, go away”
Thị trường chứng khoán chuẩn bị bước vào phiên giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ lễ vào ngày 4.5. Và đây cũng là phiên giao dịch đầu tiên của tháng “sell in May, go away”.

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội tăng mạnh
Tính đến hết tháng 4, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đạt 2.250 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 2,1% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Đây là mức tăng khá cao so với thời điểm cuối tháng 2, tín dụng chỉ tăng 0,6% và đến 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,7% so với năm 2021.

“Huyền thoại con đường tiền tệ” và những đóng góp cho khát vọng thống nhất
Chương trình truyền hình “Khát vọng thống nhất” do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Vụ Truyền thông - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện đã được phát sóng trực tiếp trên VTV2 ngày 30/4.


Chứng khoán: Đằng sau tháng mua ròng đầu tiên của khối ngoại
Khối ngoại đã có chuỗi những phiên bán ròngdài trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán. Nhưng thật bất ngờ, tháng 4.2021 vừa qua, khối này lại mua ròng.

Nỗi lo rửa tiền qua đồng Bitcoin: Lớn hơn những gì từng nghe nói đến
Lâu nay, những thông tin về đồng tiền ảo (tiền kĩ thuật số, tiền mã hóa, tiền điện tử) Bitcoin hay được dùng trong giới tội phạm, hay các hacker đánh cắp thông tin bằng cách mã hóa để đòi tiền chuộc bằng Bitcoin.

Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt để đạt được mục tiêu kép
Bài toán đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước là thực hiện nhiệm vụ kép vừa hỗ trợ kinh tế phục hồi, vừa phải kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Và trong vài năm gần đây có thể thấy, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt, điều hành linh hoạt cả hai mục tiêu này...

Loạt doanh nghiệp, cá nhân bị phạt trong giao dịch chứng khoán
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị thanh tra phát hiện và xử phạt nặng do vi phạm trong giao dịch chứng khoán thời gian gần đây khiến nhà đầu tư choáng váng.

Chứng khoán: Đà tăng giá nóng của cổ phiếu thép sẽ kéo dài tới đâu?
Đà tăng giá nóng của cổ phiếu ngành thép chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang rơi vào giai đoạn không còn dễ tìm kiếm lợi nhuận như trước đó.

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm
3 tháng đầu năm 2021, vẫn còn 31 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công (ĐTC). Đặc biệt, đối với giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, chỉ duy nhất Bộ Giao thông vận tải giải ngân.

SSI: Lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể tăng trong quý 2
SSI nhận định quý 2/2021 có thể sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp lựa chọn phát hành ra công chúng; trong đó có một số đợt phát hành trái phiếu quốc tế.

Giá vàng chưa đủ lực bứt phá quay đầu giảm sâu
Giá vàng SJC bán ra cuối phiên giao dịch ngày 29/4 giảm về mức 55,65 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới sụt giảm còn 1.765 USD/oz.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 499 tỉ đồng
Ngày 29.4, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận hẹp lại với nhiều nhà đầu tư
Trong 2 tuần giao dịch vừa qua, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán đã hẹp lại đối với rất nhiều nhà đầu tư khi chỉ số VN-Index diễn biến khó lường.

PTI đặt mục tiêu đạt 6.600 tỷ đồng năm 2021
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua mục tiêu tăng trưởng tăng 9% so với năm 2021, đạt 6.600 tỷ đồng.

Công bố sách về "Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021" và "Lịch sử đồng tiền Việt Nam"
Ngày 29/4/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố 2 cuốn sách “Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021” và “Lịch sử đồng tiền Việt Nam” - hai công trình quan trọng chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021).

74 ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Ngân hàng Nhà nước ngày 29.4 công bố danh sách các ngân hàng và công ty tài chính tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Chứng khoán: Dòng tiền đầu tư đang có nguy cơ rút dần khỏi thị trường?
Thị trường chứng khoán đang sụt giảm thanh khoản nhanh chóng trong 6 phiên trở lại đây tính từ ngày 20.4. Điều này đang khiến nhà đầu tư băn khoăn về khả năng hồi phục của thị trường trong thời gian tới.

Chứng khoán: Hồi phục chưa chắc chắn, thị trường ở điểm rơi nhạy cảm
Phiên tăng điểm trở lại thứ 2 liên tiếp với việc chỉ số chứng khoán VN-Index có thêm gần 10 điểm. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm.

Vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 8 lần so với cùng kỳ
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đối tác ngoại rót 2,8 tỉ USD để mua lại FE Credit của VPBank là ai?
Sau nhiều đồn đoán trên thị trường chứng khoán, cuối cùng thương vụ bán FE Credit trị giá 2,8 tỉ USD cho đối tác ngoại đã chính thức được VPBank công bố.

Vốn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tăng 6,8%
Trong 4 tháng đầu năm 2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

VietinBank - CTG: Tín hiệu tích cực về chia cổ tức
Nhìn lại những diễn biến trong năm 2020 và kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, niềm tin của các cổ đông vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - CTG) càng được khẳng định không chỉ bởi kết quả kinh doanh tích cực của năm 2020 ngân hàng đã đạt được mà còn bởi những tín hiệu tích cực về việc chia cổ tức cho cổ đông.

Thị trường tài chính trong “cú sốc” đại dịch Covid-19
Để có thể vừa chủ động nắm bắt cơ hội, triển vọng phát triển, phòng ngừa rủi ro, hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam cần hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các chiến lược và thể chế pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tái cơ cấu lại các TCTD và thị trường chứng khoán, bảo hiểm... để hướng tới phát triển một thị trường tài chính bền vững và hội nhập quốc tế

Tín dụng khởi sắc
Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD dự báo sẽ tăng khoảng 5,09% trong quý II/2021 và tăng 14,7% trong cả năm 2021. Mức này cao hơn mức kỳ vọng ghi nhận ở lần điều tra trước vào tháng 12/2020 là 13%.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn